6.6 C
Prague
Pondělí, 6 února, 2023
novinky
More

  Mohlo by Vás zajímat

  Jaké typy víz může cizinec použít při práci v ČR

  Poptávka zaměstnavatelů po pracovnících z ciziny neustále roste. Stejně jako roste zájem pracovního trhu po specializovaných profesích z jiných zemí. Může za to především nízká nezaměstnanost v ČR.

  Variant víz je hned několik, přičemž rozhoduje především důvod pobytu v ČR, požadovaná délka povolení, anebo také kvalifikace pracovníka cizince.

  V některých případech i bez víza

  Na úvod je potřeba si říct, kdo u nás z cizinců vízum nepotřebuje. Jde o všechny občany států Evropské unie, Švýcarsko, Norsko, Islandu, Lichtenštejnsko a dále o ty cizince, kteří mají vyřízen trvalý pobyt na území ČR.

  Občané států třetích zemí pak mají, díky faktu že ČR je součástí Schengenského prostoru, možnost pobývat v ČR na dobu maximálně 90 dnů ve 180denním období, avšak pracovat zde nesmí.

  Rozhodující je délka: stačí 90 dní práce anebo je potřeba více?

  Státy, se kterými ČR vízovou povinnost má, si musí Schengenskévízum na 90denní období vyřídit. Lze zažádat za různými účely, a tedy i za účelem zaměstnání. Schengenské vízum je tedy krátkodobým řešením povolení k práci pro cizince. Mají-li zájem o toto povolení na dobu delší 90 dnů, je cizinec více prověřován po stránce finanční, profesní a dokladové.

  A to zejména pak v případě, cestují-li do ČR za účelem podnikání. Živnostníci nebo podnikatelé zde musí prokázat svou finanční stabilitu, beztrestnost a oprávněnost vykonávat výdělečnou činnost.

  Při dlouhodobé práci v ČR cizinec ze třetí země vždy potřebuje dvě základní věci. Tou první je povolení k pobytu vydaného ministerstvem vnitra a druhá věc pak spočívá v povolení k práci, jež je udělováno na Ministerstvem práce a sociálních věcí.

  Pokud má pracovník již povolení k dlouhodobému pobytu vyřízeno, lze si podat žádost o povolení k zaměstnání. Nutností je však příslib budoucího zaměstnavatele daného pracovníka zaměstnat. Povolení k zaměstnání se vydává na dobu maximálně 2 let.

  Zaměstnanecká karta, dříve také karta zelená, je zefektivněným pracovním a pobytovým dokladem v jednom. Je tedy rychlejší verzí pro získání práce v ČR, než je zařizování povolení k zaměstnání a pobytového povolení zvlášť, a to vše bez omezení kvalifikace pracovníka. Toto vízum je dlouhodobé, platné maximálně dva roky a lze je opakovaně prodloužit nejvýše na 2 roky.

  Modrá karta je obdobou té zaměstnanecké, avšak s větším zacílením na kvalifikaci. Slouží výhradně pro vysoce kvalifikované pracovníky s dokončený vyšším odborným nebo vysokoškolským vzděláním a zaměstnavatele zavazuje k příslibu minimálního platu pro pracovníka cizince, který by měl odpovídat 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy. Modrá karta je taktéž dlouhodobým sloučeným pracovním i pobytovým vízem.

  Žádosti o víza jsou pro zaměstnavatele legislativně i finančně náročná

  I přes výhody, které povolení k zaměstnání, zaměstnanecká a modrá karta nabízejí, nejsou stále ještě u zaměstnavatelů tolik oblíbené. Odrazuje je především nutnost oficiálně vyhlašovat volná pracovní místa na úřadě práce, zajišťovat pracovníkům cizincům ubytování a všeobecně splnit řadu podmínek při podání žádostí o víza, kdy nesplnění jen některé z nich může znamenat zamítnutí žádosti.

  A nutno podotknout, že podání každé jedné žádosti je zpoplatněno. Zaměstnavatelé tak často vyhledávají pomoc u specializovaných agentur např. IRS Czech na získávání pracovníků cizinců, které náklady za podání žádostí ještě o něco navyšují.

  Latest Posts

  pr clanky

  Redakce doporučuje